Londen meldt zich

(London calling The Clash)

 

Londen meldt zich: voor de steden in 't land

De strijd begint hier, de oorlog ontbrandt

Londen meldt zich: voor de onderste laag

Kom uit de kast nu, de jeugd van vandaag

Londen meldt zich: maar kijk niet naar ons

De valse Di-rect scene, krijgt zeker de bons

Londen meldt zich: maar 'k zie geen gehuppel

Behalve voor slaag van de gummiknuppel

 

De ijstijd die komt er, de zon wendt zich af

Kernkoppen smelten, het koren wordt kaf

Motoren die stokken, maar ik ben niet bang

Want Londen stroomt over en ik...ik woon aan het water

 

Londen meldt zich: voor de karaokemasjien

Doe 't toch zelf en je zult eens wat zien

Londen meldt zich: voor de zombies in nood

Verstop je niet langer, sta op uit de dood

Londen meldt zich: en 'k klik niet graag hoor

Maar terwijl wij daar praatten, ging jij er vandoor

Londen meldt zich: ons land is niet hoog

Behalve de junkies, het geel in hun oog

 

De ijstijd die komt er, de zon wendt zich af

Kernkoppen smelten, het koren wordt kaf

Een nucliair tijdperk, maar ik ben niet bang

Want Londen stroomt over en ik...ik woon aan het water

 

Is het helder?

 

Londen meldt zich: en ik was ook daar

En van al wat ze zeiden, was niet alles onwaar!

Londen meldt zich: het is vijf voor twaalf uur

En nu je dit weet, kijk niet meer zo zuur

 

Londen meldt zich, Londen meldt zich

'k Voelde mij hier nog nooit zo thuis...

 

[2 juli 2005]