Hallelujah (Buckley)

(Hallelujah Jeff Buckley)

 

Ik hoorde van een geheim akkoord

Dat David speelde voor God's gewillig oor

Maar muziek dat kan jou niet zo boeieh

En het gaat als dit, 't start in mineur

Van fa en sol, door in majeur

De verwarde koning schreef het hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah...

 

Het geloof was sterk, maar 't vlees zo zwak

Ze lag topless op 't zonnedak

Ze was zo mooi en 't maanlicht liet haar gloeieh

Maar ze bond je vast, ze brak je staf

En knipte al je haren af

En van je lippen trok ze 'n hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah...

 

Maar liefste, ik weet nog wel dat ik ooit hier stond

In deze kamer, op deze grond

Ik woonde alleen, voor ik met jou ging knoeieh

En langzaam won je meer terrein

't Was geen rozengeur en maneschijn

Het is een koude en gebroken hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah...

 

Er was ooit een tijd, weet je nog dat

Je voor mij geen geheimen had

Maar nu mag ik me nergens mee bemoeieh

Maar weet je nog hoe ik jou bewoog

De vredesduif die rond ons vloog

En elke ademstoot was hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah...

 

En misschien dat God hier boven is

Maar al dat ik van de liefde wist

Was dat je mensen die jou lokten moest verfoeieh

En je hoort geen schreeuwen in de nacht

Nooit iemand die het licht net zag

Het is een koude en gebroken hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah...

 

[31 mei 2005]